„ELWIS” S.C. MONIKA I JERZY WIŚNIEWSCY realizuje projekt grantowy pn. ,,Rozwój firmy ELWIS sc MONIKA I JERZY WIŚNIEWSCY poprzez udział  w międzynarodowych wydarzeniach targowych w Polsce i Niemczech.”        w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Przedmiotem projektu jest udział w imprezach targowych o charakterze międzynarodowym na terenie Polski i Niemiec latach 2019 – 2020.

Celem realizacji projektu jest kontynuowanie działań zmierzających do rozwoju firmy opartego na działalności eksportowej poprzez:

– zaznaczenie obecności firmy na rynkach międzynarodowych,

– budowanie zaufania do marki,

– umacnianie współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Firma oczekuje, iż w efekcie realizacji dofinansowanego projektu wzmocni wizerunek marki, podniesie konkurencyjność wyrobów w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie, pozyska nowe zagraniczne rynki zbytu, co w przyszłości przyczyni się do wzrostu przychodów i dywersyfikacji sprzedaży.

Okres realizacji projektu: 20.02.2019 – 27.02.2020

Wartość projektu: 90 519,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 38 722,00 zł