EU PROJECTS

„ELWIS” S.C. MONIKA I JERZY WIŚNIEWSCY realizuje projekt grantowy pn. ,,Rozwój firmy ELWIS sc MONIKA I JERZY WIŚNIEWSCY poprzez udział  w międzynarodowych wydarzeniach targowych w Polsce i Niemczech.”        w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Przedmiotem projektu jest udział w imprezach targowych o charakterze międzynarodowym na terenie Polski i Niemiec latach 2019 – 2020.

Celem realizacji projektu jest kontynuowanie działań zmierzających do rozwoju firmy opartego na działalności eksportowej poprzez:

– zaznaczenie obecności firmy na rynkach międzynarodowych,

– budowanie zaufania do marki,

– umacnianie współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Firma oczekuje, iż w efekcie realizacji dofinansowanego projektu wzmocni wizerunek marki, podniesie konkurencyjność wyrobów w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie, pozyska nowe zagraniczne rynki zbytu, co w przyszłości przyczyni się do wzrostu przychodów i dywersyfikacji sprzedaży.

Okres realizacji projektu: 20.02.2019 – 27.02.2020

Wartość projektu: 90 519,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 38 722,00 zł


ELWIS S.C. MONIKA I JERZY WIŚNIEWSCY
carries out a project co-financed by European Funds, entitled:
„Promotion of the ELWIS product brand on international markets”

The aim of the project is to increase the internationalisation and competitiveness of the company by participating in international trade fairs and economic missions.

Contribution of the European Funds: 317 050,00 PLN

ELWIS S.C. MONIKA AND JERZY WIŚNIEWSCY is carrying out a project co-financed by European Funds under the Operational Program Intelligent Development, Measure 3.3 Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises,

Sub-measure 3.3.3 Support for SMCs (Small and Medium Companies) in product brands promotion – Go to Brand.

The title of the project: “The Promotion of ELWIS Productive Brand on International Markets”

The subject of the project is the participation of ELWIS S.C. MONIKA AND JERZY WIŚNIEWSKI in international trade fairs in Europe and China, as well as in business missions on prospective markets in the United States of America and the United Arab Emirates, in the years 2019 – 2020.

In addition, as part of the project, consultancy service and additional promotional activities will be used as elements supporting the achievement of the assumed goals.

The aim of the project is to internationalize and develop the export activity of the company. The participation in the Polish Fashion Industry Promotion Program will also contribute to the  promotion of  ELWIS product brand.

The company expects that, due to the realization of the project, it will increase the scale of operation by increasing its export activity and it will also expand its operation outside the prospective EU markets.

In addition, it will actively build the competitive position of the brand in the jewellery industry.

Project implementation period: 01/08/2019 – 31/12/2020

Project value: 373 000,00 PLN

Contribution of European Funds: 317 050,00 PLN